Individualterapi

I samtale med den enkelte vil ulike temaer kunne være i fokus: sorg, selvfølelsen, konfliktfylte relasjoner, tap, savn, nedstemthet, eksistensielle spørsmål, osv. Som familieterapeut jobber jeg alltid med relasjoner, og hvordan de påvirker oss. Det kan man gjøre i individualsamtaler, selv når de vi er i relasjon til ikke er i rommet med oss.

Det er du som definerer hva som er målet for vårt samarbeid.
Mitt mål er å gi støtte og, sammen med deg, utforske om vi kan finne nye måter å møte utfordringen på.

I Samtalerommet ønsker jeg at mine klienter skal føle seg hørt og respektert. Min jobb er å skape et trygt rom hvor alle får uttrykt det de har lyst til å si. Jeg er opptatt av å møte alle mine klienter med respekt uansett kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuelle preferanse, politisk ståsted eller kulturelle bakgrunn.

Samtaler kan foregå på norsk eller engelsk. Ta kontakt for timebestilling - ingen henvisning er nødvendig.

LOgo Samtalerommet

Par- og familieterapeut
April Holten
976 00 215

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Par- og familieterapeut April Holten
976 00 215

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com