Å leve tett på et annet menneske kan by på glede, og utfordringer.
Siden 2014 har jeg samtalt med par om hvordan de kan få til ønskede endringer i deres parforhold.

Parterapi

Jeg tilbyr parterapi for par som ønsker å holde sammen, men som opplever at de har noen utfordringer som de ønsker å ta tak i. Mange par beskriver sine utfordringer som et negativt mønster som de havner i gang på gang. Parterapi krever en villighet hos begge parter til å se på sitt eget bidrag i parforholdet. Jeg er sertifisert i den internasjonale anerkjente Emosjonsfokusert terapi (EFT) grunnlagt av Dr. Sue Johnson. Du kan lese mer om EFT, og sjekke min sertifisering på disse nettsidene: seft.no og iceeft.com.

Avklaringsrådgivning

Jeg tilbyr avklaringsrådgivning for par hvor den ene, eller begge har blitt usikre på parforholdets framtid. Er dette noe for deg? Du kan sjekke ved å se om ett av følgende utsagn passer til din situasjon:

  • Jeg føler meg ferdig med dette parforholdet, selv om partneren min skulle endre seg.
  • Jeg har blandede følelser: noen ganger tenker jeg at brudd hadde vært en god ide, og andre ganger er jeg usikker.
  • Jeg kunne være åpen for å fortsette parforholdet dersom min partner viser vilje til endring.
  • Jeg ønsker ikke brudd slik som min partner, og vil jobbe hardt for å unngå at vi havner der.

I avklaringsrådgivning møter begge til alle samtaler, men får noe alenetid til å sortere tanker med terapeuten. Hvorfor? Fordi man har ulikt utgangspunkt, og har behov for ulik støtte på veien mot en avklaring. Målet er å se hvordan parforholdet har havnet der det er, og sammen bli enige om man vil avslutte parforholdet, fortsette forholdet slik som det er, eller forsøke å forbedre parforholdet med hjelp av parterapi.

Du kan høre grunnleggeren Bill Doherty, Ph.D. forklare hvem som kan ha nytte av avklaringsrådgiving her. Avklaringsrådgivning gjennomføres med inntil 5 samtaler.

I Samtalerommet ønsker jeg at mine klienter skal føle seg hørt og respektert. Min jobb er å skape et trygt rom hvor alle får uttrykt det de har lyst til å si. Jeg er opptatt av å møte alle mine klienter med respekt uansett kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuelle preferanse, politisk ståsted eller kulturelle bakgrunn.

Samtaler kan foregå på norsk eller engelsk. Ta kontakt for timebestilling - ingen henvisning er nødvendig.

LOgo Samtalerommet

Par- og familieterapeut
April Holten
976 00 215

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Par- og familieterapeut April Holten
976 00 215

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com