Veiledning

April Holten er godkjent som veileder ved videreutdanning og masterprogrammet i familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole. Jeg tilbyr veiledning til familieterapistudenter individuelt, og i gruppe på inntil 6 personer. Jeg tar imot til veiledning på mitt kontor på Hamar. Andre gruppestørrelser eller steder kan diskuteres. Ta kontakt for mer informasjon.

I Samtalerommet ønsker jeg at mine klienter skal føle seg hørt og respektert. Min jobb er å skape et trygt rom hvor alle får uttrykt det de har lyst til å si. Jeg er opptatt av å møte alle mine klienter med respekt uansett kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuelle preferanse, politisk ståsted eller kulturelle bakgrunn.

Samtaler kan foregå på norsk eller engelsk. Ta kontakt for timebestilling - ingen henvisning er nødvendig.

LOgo Samtalerommet

Par- og familieterapeut
April Holten
976 00 215

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Par- og familieterapeut April Holten
976 00 215

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com