Samtalerommet er en privat par- og familieterapipraksis i Hamar

Familieterapi har fokus på de sammenhengene vi står i, og de relasjonene som påvirker vår hverdag. Vårt nettverk kan bestå av foreldre, søsken, storfamilien, en partner, en tidligere partner, barn, venner, og arbeidskollegaer.

Når noe oppleves problematisk i livet kan en eller flere av disse relasjonene bli påvirket. Andre ganger er det tap av eller utfordringer i disse relasjonene som er det vanskelige. I samtale med en familieterapeut vil det relasjonelle aspektet ved utfordringen vies oppmerksomhet.

Aktuelle tema for par- eller familieterapisamtaler kan være:

 • styrke eller endre kommunikasjon i par - eller familieforhold
 • øke forståelse for og reparasjon av gamle sår i par- eller familieforhold
 • oppdage og endre negative konfliktmønstre i parforhold
 • styrke det positive i par- eller familieforhold
 • forbedre nærhet og intimitet i parforhold
 • bearbeide ringvirkninger etter utroskap
 • avklare parforholdets fremtid: skal vi gå fra hverandre, eller prøve parterapi?
 • bearbeide sorg og savn
 • utforske eksistensielle spørsmål


Par- og familieterapeut April Holten

Aprils utdanning og erfaring:

 • Master i Familieterapi og Systemisk Praksis ved VID vitenskapelige høgskole.
 • Sertifisert EFT-terapeut ved Institute for Excellence in Emotionally Focused Therapy i Canada (ICEEFT) og Norsk Senter for Emosjonsfokusert Terapi (SEFT).
 • Sertifisert i Avklaringsrådgivning ved Doherty Relationship Institute.
 • Erfaring fra arbeid med par og familier ved ved offentlige familievernkontorer og i privatpraksis siden 2014.
 • For å lese mer om Aprils bakgrunn, og sjekke hennes sertifiseringer se her.

Logo Seft Norsk
Logo Iceeft
Nors Forening for Familieterapi
Discernment Counselor

I Samtalerommet kan du sette ord på det du har behov for å si, og tie med det du vil holde for deg selv.
I Samtalerommet leter vi sammen etter nye stier, stier som kan lede fram til nye horisonter.

LOgo Samtalerommet

Par- og familieterapeut
April Holten
976 00 215

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Par- og familieterapeut April Holten
976 00 215

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com